Kevään kuulumisia

Ilo elää yhdessä -projektin toimintapaikat on valittu. Mukana olevat kohteet ovat:


• Sepänkatu 37
• Kortteli 53 (Kokoontuminen Koivupihan ryhmätilassa)
• Senioripihan Maija-talo (suunnitteilla yhteistä toimintaa Martta-talon kanssa)
• Riihisärkänkatu 8, Rantakylä
• Lahjantie 10, Hammaslahti


Hammaslahdessa toimintaa ollaan käynnistämässä. Muissa toimintapaikoissa on järjestetty viikoittaisia asukastapaamisia. Toiminnasta on ilmoitettu niin taloyhtiön sisällä, kuin verkkosivuilla olevilla kalentereilla.


Kevään mittaan on tehty yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Esimerkiksi SiunSote ja Karelia Ammattikorkeakoulu ovat olleet myös mukana asukastapaamisten toiminnassa. Yhdessä Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa järjestettiin Pop up -kahvila, jolla tavoitteena oli saada näkyvyyttä yksinäisyys-teemalle ja herättää mielenkiintoa asukaskummitoimintaa kohtaan. Kesällä painopiste on olla ulkona ikäihmisten kanssa.


Kevään aikana on huomattu yksinäisyyttä ja toiminnan tarvetta olevan Joensuun alueella paljon. Koska projekti ei voi palvella kaikkia Joensuun alueen ikäihmisiä asukastapaamisilla, vastaamme haasteeseen vinkkauspalvelulla. Tekniseltä toteutukseltaan on tehty valmis vinkkausalusta, jonka sisällön suhteen tehdään yhteistyötä muun muassa kaupungin Tuuppari-hankkeen kanssa. Marianne palaa töihin elokuussa, jolloin vinkkaussivusto julkaistaan osana iloelaa.com sivustoa. Kesällä asukastapaamiset ja kotikäynnit jatkuvat normaalisti lukuun ottamatta parin viikon taukoa juhannuksen jälkeen. Tulevalla syyskaudella painopiste on asukaskummitoiminnan kehittämisessä.