Olemme aloittaneet kolme vuotta kestävän Ilo elää yhdessä -projektin Joensuussa. Rahoittajana on Veikkaus, entinen Raha-automaattiyhdistys ja hallinnoijana Joen Severi ry. Toiminnan tavoitteena on kotona asuvien ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen. Menemme sinne, missä ikäihmiset asuvat ja teemme yhdessä asioita, mitä ikäihmiset toivovat ja tarvitsevat. Toiminta on avointa ja maksutonta.

Projektissa on kuusi toimintapaikkaa, joissa järjestetään viikoittain yhteistä tekemistä taloyhtiön tai koko lähialueen ikäihmisille. Kerromme toiminnastamme asukaskirjeillä sekä ilmoittamalla viikko-ohjelmat talojen ilmoitustauluilla, projektin omilla verkkosivuilla, sanomalehdissä ja paikallisradiossa. Keräämme ja välitämme tietoa myös muusta paikallisesta ikäihmisiä aktivoivasta toiminnasta.

Voidaksemme tuottaa mahdollisimman monipuolista tekemistä teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kumppaneina on muun muassa Karelia ammattikorkeakoulu (Voimala), paikallisia yhdistyksiä ja vapaaehtoistoimintaa koordinoivia tahoja. Perehdytämme vapaaehtoistoimijoista asukaskummeja. He voivat järjestää toimintaa asukastiloissa, tulla tarvittaessa ikäihmisen kotiin, esimerkiksi hakemaan mukaan asukastiloissa tapahtuvaan toimintaan, kaveriksi kauppareissulle tai ihan vaan juttuseuraksi.

Valittujen taloyhtiöiden asukkaiden ja asukaskummien tueksi tarjotaan puhelinneuvontaa. Neuvonnan tarkoituksena on saada asiantuntija-apua ikäihmisten osallistumisen esteiden poistamiseksi ja haastavien tilanteiden ratkaisemiseksi. Tarvittaessa tehdään kotikäynti.

Pyrimme löytämään keskenään erilaisia kohteita ja toimintatapoja monipuolisten kokemusten saamiseksi. Arvioimme projektin tavoitteiden saavuttamista keräämällä seurantatietoja ja palautetta ikäihmisiltä ja toimijakumppaneiltamme koko projektin ajan.